Szövetség

Az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége (EHÖSZ), a hatékony energiagazdálkodás magyarországi szervezésére és koordinálására létrehozott, az energiahatékonyság területén az önkormányzatok és a lakosság érdekvédelmét, érdekképviseletét ellátó szervezet. A Fővárosi Bíróság 2007 márciusában jegyezte be az EHÖSZ-t mint kiemelten közhasznú szervezetet.

Az energiahatékonysági kérdés és a megtakarítások megtervezése és ebben a jó megoldások felkutatása minden önkormányzat napi megoldandó problémája, hiszen egyre kevesebb forrás áll rendelkezésre!

Összefogásra van szükség, kölcsönös segítségre és együttműködésre. Nagyon szívesen vennénk, ha a tagjaink között tudhatnánk minél több önkormányzatot, hiszen csak nagyobb létszámmal tudnánk megvalósítani, amit tervezünk. Jó és hasznos fórum lehet ez bármelyik településnek, hiszen országosan vinnénk az információkat és egymásnak nagyon hatékonyan segíthetnénk.

A Szövetség legfontosabb céljai és feladatai:
1. Az önkormányzatok részére a hatékony energiagazdálkodás kialakítására a hazai és nemzetközi források felkutatása;
2. Az önkormányzati energiamenedzsment kialakításának segítése;
3. Innovatív kezdeményezések az állami döntések előkészítéséhez;
4. Belső információs rendszer, adat és dokumentációs bázis kialakítása az energiahatékonysági módszerek kidolgozása céljából;
5. Tudományos tevékenység, kutatás;
6. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem;
7. Az energiatudatos energiafelhasználás oktatásában való segítségnyújtás általános- és középiskolákban;
8. Önkormányzati képviselők, tisztségviselők, közalkalmazottak továbbképzése és fórumok szervezése;
9. Részvétel a jogalkotási és jogszabály előkészítési munkálataiban, önkormányzati érdekérvényesítés a törvények és rendeletek alkotásánál;
10. Hazai és nemzetközi pályázatokon való aktív részvétel a Szövetség céljainak eléréséhez szükséges források kiegészítésére;
11. Energetikai pályázatokon való részvétel, pályázatokban való segítségnyújtás, tanácsadói szerep;
12. Kapcsolattartás különböző szintű és típusú állami, társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel, valamint külföldi önkormányzati szövetségekkel;
13. Az önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak elősegítése, a Szövetség önálló nemzetközi kapcsolatainak kiépítése;
14. Személyre (önkormányzatra) szabott segítség a projektek beindításához;
15. Kiadványok és oktatóanyagok megjelentetése;

Mindannyiunk érdeke az energiatakarékosság és hatékonyabb gazdálkodás. A Szövetség szakemberei hathatós segítséget nyújthatnak a jó példák ismertetésében és elterjesztésében. A szövetség szolgáltatást kíván nyújtani a lakosság és az önkormányzatok részére energiahatékonysági problémáik megoldásában. Tanáccsal szolgálunk többek között az energiatakarékos megoldások, a pályázatokon való részvétel, a megújuló energiák hasznosítása terén. 2012. júniustól a Szövetség székhelye Tatabánya, az EHÖSZ iroda 2800 Tatabánya, Győri u. 23. alatt található.
A Szövetség elnöke Schmidt Csaba, Tatabánya város polgármestere.
A Szövetségnek 20 tagja van.

Ezúton hívjuk fel az önkormányzatok figyelmét arra, hogy amennyiben a fent megjelölt célokkal egyetértenek és szívesen vennék a felajánlott szolgáltatásokat, jelentkezzenek tagnak a szövetségbe!

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.