Energiahatékonyság

Energiahatékonyság  (Az Unios jogszabályok összefoglalói)
Az energiafogyasztás csökkentése és az energiapazarlás kiküszöbölése az Európai Unió (EU) fő céljai közé tartozik. Az energiahatékonyság javításának uniós támogatása döntőnek bizonyulhat a versenyképesség és az ellátásbiztonság tekintetében, valamint ahhoz, hogy teljesíteni lehessen a Kiotói Jegyzőkönyv keretében az éghajlatváltozással kapcsolatban tett kötelezettségvállalásokat. Jelentős potenciál áll rendelkezésre a fogyasztás csökkentését illetően, különösen néhány olyan energiaigényes ágazatban, mint az építőipar, a feldolgozóipar, az energiaátalakítás és a közlekedés. 2006 végén az EU ígéretet tett arra, hogy 2020-ig 20%-kal csökkenti éves primerenergia-fogyasztását. E cél elérése érdekében mozgósítani igyekszik a közvéleményt, a döntéshozókat és a piaci szereplőket, valamint energiahatékonysági minimumszabályokat és címkézési szabályokat állapít meg a termékek, szolgáltatások és infrastruktúra tekintetében.

  SZAKPOLITIKAI ORIENTÁCIÓ
    2011. évi energiahatékonysági terv
    Energiahatékonyság a 2020. évi célkitűzés érdekében
    Energiahatékonysági cselekvési terv (2007–2012)
    Versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP) (2007–2013)
    A globális energiahatékonysági és megújulóenergia-alap
    Az energiahatékonyságról szóló zöld könyv Archívumok
    „Intelligens energia – Európa” program (2003–2006) Archívumok
    Energiahatékonysági cselekvési terv (2000–2006) Archívumok
  AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG MEGVALÓSÍTÁSA
    Épületek energiahatékonysága
    Az energia-végfelhasználás hatékonysága és az energetikai szolgáltatások
    Kapcsolt energiatermelés
    A termékek energiahatékonysága
o    Termékek energiafogyasztása: Tájékoztatás és címkézés (2011 júliusától)
o    Gumiabroncsok címkézése
o    Energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezése
o    A fénycsövekre, a nagy intenzitású kisülőlámpákra és előtéteikre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények
o    Irodai berendezések energiahatékonysága: az Energy Star program (EU–USA)
o    Melegvíz–kazánok

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.