Energetikusok Fóruma – Megújuló energiák az önkormányzati beruházásokban

ehosz_plakat

Pályázat projektek kezdőtőkéjéhez való támpgatás elnyerésére (előfinanszírozására) – A START Duna Régió Projektámogatási Alap felhívása

A START – Danube Region Project Fund (Duna Régió Projekt Alap) pályázati felhívást tett közzé projektek kezdőtőkéjéhez való támogatás elnyerésére.

A pályázat tárgya

A START – Danube Region Project Fund az EU Strategy for the Danube Region (EUSDR) új kezdeményezése, és kezdőtőkét biztosít a Duna Régióban megvalósítandó projektek fejlesztéséhez és végrehajtásához.

A kezdőtőke azt jelenti, hogy a kedvezményezettek előfinanszírozásban részesülnek a projekt kezdetétől felmerülő költségeik fedezésére. Ez főleg a korlátozott erőforrásokkal rendelkező szervezeteket segítheti.

A pályázók köre

Jogi személyiséggel rendelkező köz vagy magán társaságok. Magánszemélyek nem pályázhatnak.

A pályázat részletei

A pályázat keretösszege: 900 000 EUR.

Támogatás: 10 000 – 40 000 euró/projekt.

Önerő: minimum 10%.

Támogatásban részesíthető projektek

A teljes Duna Régió területén megvalósuló projektek

 • EU tagországok: Németország (Baden-Württemberg és Bavaria), Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Bulgária, Románia és Horvátország;
 • EU csatlakozásra váró országok: Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró
 • Nem EU országok: Moldova, Ukrajna.
 • A projektnek minimum két EUSDR országbeli partnerrel kell megvalósulni
 • Jogi személyiséggel rendelkező köz vagy magán társaságok. A START főleg kisebb intézmények, nem kormányzati szervezetek és civil szervezetek projektjeit támogatja.
 • A projekt az EUSDR prioritási területei közül legalább egyhez kapcsolódnia kell.
 • A projekteknek közérdekűnek és makrorégiós hatásúnak kell lenni.
 • A projektek időintervalluma: maximum egy év

EUSDR prioritások

 • Mobilitás – Vízi utak
 • Mobilitás – Vasút, közút, repülés
 • Energia
 • Kultúra, turizmus
 • Vízminőség
 • Környezeti kockázatok
 • Biodiverzitás, táj, levegő- és talajmonőség
 • Tudás alapú társadalom
 • Versenyképesség
 • Emberek és készségek
 • Az intézményi kapacitás és együttműködés
 • Biztonság

A pályázat benyújtása

Online jelentkezés 2014. szeptember 15-től 17-ig.

Határidő: 2014. szeptember 17.

További információ

Kurt Puchinger | PAC10 Vienna
+43 1 89 08 088 2201
kurt.puchinger@pa10‐danube.eu
Elise Lindner | EuroVienna
+43 1 89 08 088 2907
elise.lindner@eurovienna.at
Gudrun Pabst | EuroVienna
+43 1 89 08 088 2904
gudrun.pabst@eurovienna.at

A teljes pályázati felhívást a kiíró oldalán, az alábbi linken találja

Pályázat projektek kezdőtőkéjéhez való támogatás elnyerésére (előfinanszírozásra) – A START Duna Régió Projekttámogatási Alap felhívása

Forrás: www.palyazatmenedzser.hu

Települési alkalmazkodási stratégiák a klímaváltozáshoz

A Klímabarát Települések Szövetsége “Települési alkalmazkodási stratégiák a klímaváltozáshoz” címmel konferenciát szervez.

A rendezvény helyszíne: MOM Kulturális Központ, Kupola terem (1124 Budapest, Csörsz utca 18.)

Energetikusok fóruma – Vízgazdálkodás

Szennyvízből energia

A tatai visszatérő karsztforrások okozta műszaki problémák és a hasznosításukban rejlő fejlesztési – turisztikai lehetőségek

Települési szintű egyedi szennyvízkezelési projektek beruházási és üzemeltetési tapasztalatai a Balaton régióban /2009-2013/

Geotermikus mérnöktovábbképzés a Miskolci Egyetemen

HAJDÚNÁNÁS távfűtése termálvíz bázison, geotermikus közműrendszer kiépítése, villamos energia/hő előállítása.

Fenntartható (?) fejlődés

Vízgazdálkodási fejlesztési feladatok finanszírozási perspektívái a 2014-2020 közötti EU-költségvetési periódusban

Energiatakarékosság és megújuló energia hasznosítás a szennyvíztisztítás területén

A vízi közmű szolgáltatók gazdasági-pénzügyi feltételrendszere- ügyfélszolgálati irodák szerepe

Épületenergetikai Civil Akadémia

A Homo Oecologicus Alapítvány, az Energia-hatékony Önkormányzatok Szövetsége, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet és a Terc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tisztelettel meghívják Önt és érdeklődő munkatársát az Épületenergetikai Civil Akadémia akkreditált felnőttképzési program első kurzusának ünnepélyes zárására, ahol a hallgatók számára megtörténik a hivatalos ÉCA tanúsítványok átadására.

Helyszín: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet  II. emeleti Díszterem (Budapest, XIV. Stefánia út 14.)

Az ünnepségen részt köszöntőt mond, és a tanúsítványokat átadja Hizó Imre helyettes államtitkár úr, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fejlesztés- és Klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Államtitkárság képviseletében.
Köszöntőt mond továbbá Schmidt Csaba országgyűlési képviselő úr, Tatabánya Megyei Jogú Város polgármestere és az Energia-hatékony Önkormányzatok Szövetségének elnöke

Program:
14.30- Vendége érkezése, regisztráció
15.00 Dr.Fancsik Tamás, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet igazgatójának köszöntője
15.10 Hizó Ferenc helyettes államtitkár köszöntője
15.25 Tanúsítványok átadása
15.40. Schmidt Csaba EHÖSZ elnök, Tatabánya Megyei Jogú Város polgármesterének köszöntője
15.45. Fogadás

Sajtóanyagot a helyszínen biztosítunk.

Kérjük, hogy megtisztelő részvételét szíveskedjen jelezni az info@hoec.hu email-címre

Széman György elnök

Homo Oecologicus Alapítvány

Schmidt Csaba elnök

Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége

Molnár Miklós Konrád ügyvezető igazgató

Terc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

VII. Magyar Passzívház Konferencia

Fokozottan energiatudatos épületek gépészeti és szerkezeti megoldásai
Aktív – passzív – Közel nulla

Syma Rendezvényközpont, Budapest

Azokat a házakat, melyeket energia- és környezettudatosság jellemez – ma már több elnevezéssel is illetik – először csak passzívházról beszéltünk, ma már ismerünk aktívházat, 0 széndioxid kibocsátású épületet. Mindegyiknél legfontosabb közös szempont, hogy energiatakarékos legyen, és minél kevesebb káros anyagot bocsásson ki.  Az energiaárak emelkedése, a klímaváltozás, az uniós előírások mind annak fontosságát  hangsúlyozzák, hogy a tervezői feladatnak ezeket az igényeket kell szolgálnia, annak érdekében, hogy megszülethessen a „jó ház”, mely szerkezetében, gépészeti megoldásában egyaránt környezettudatos. A VII. MAPASZ konferencia témájában tovább gazdagodik, így többek között előadás hangzik el
–          a minősítésről, hazai újdonságokról,
–          az életciklus elemzésről,
–          alternatív energiákról,
–          kéményről és a kandallóról,
–          a különböző napelemekről,
–          világításról,
–          épületautomatizálásról stb.
A gazdag program mellett néhány, évek óta sikeresen működő épületet is megismerhetnek a konferencia résztvevői, így többek között egy 11 passzív társasházat és egy most épülő 100 lakásos épületet is.

Részletes program, feltételek

Főszervező: Magyar Passzívház Szövetség / MAPASZ / www.mapasz.hu

Energetikusok fóruma – korszerű hulladékgazdálkodás

Az Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetsége szakmai rendezvényt szervezett  “Energetikusok fóruma – korszerű hulladékgazdálkodás” címmel.


A hulladkgazdálkodás eredményei és jövőképe Magyarországon

AVE biogáz

Egy korszerű hulladkgazdálkodási rendszer megvalósítása és üzemeltetése

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Hulladékból energia

Hulladékudvar hatása a pápai gyűjtőkörzet huladékgazdálkodási helyzetére

Korszerű hulladkgazdálkodás település zöldítéssel biomassza termeléssel

Energetikusok fóruma – korszerű hulladékgazdálkodás

Az Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetsége szakmai rendezvényt szervez  “Energetikusok fóruma – korszerű hulladékgazdálkodás” címmel.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tatabánya, Nagy Tanácsterem
(2800 Tatabánya, Fő   tér 6.)

A 2007 óta működő, jelenleg 22 tagot számláló Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetsége (EHÖSZ), a hatékony önkormányzati energiagazdálkodás magyarországi szervezésére és koordinálására, valamint az energiatudatos lakossági szemlélet alakítására, formálására létrehozott szervezet.
Az energiatakarékosság és hatékonyabb önkormányzati gazdálkodás mindannyiunk érdeke, nemzetgazdasági érdek.
Ennek elérése érdekében a Szövetség tevékenyen részt vesz a jó példák (best practices) ismertetésében és elterjesztésében.
Szakmai rendezvényünk alkalmat nyújt a Szövetség tevékenységének, tagjainak, partnereinek megismerésére, a fenti célok hatékonyabb elérése érdekében.

A jelentkezési lapot innen tudja letölteni.

9.00

Regisztráció

9.30

Megnyitó
Schmidt Csaba elnök
Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetsége

9.45

Néhány gondolat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Dr. Csepregi István, ügyvezető igazgató
ZÖLDJOG Kft.

10.15

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – szelektív házhoz menő hulladékgyűjtés Budapesten
Hadnagy Attila János, hulladékgazdálkodási szakreferens
Főpolgármesteri  Hivatal Budapest

10.45

Korszerű hulladékgazdálkodás település zölditéssel, biomassza termeléssel
Dr. Steier József, elnök
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Energiaipari Szakmai Osztály

11.15

Kávészünet

11.30

Hulladékból energia
Bánhidy János szaktanácsadó, nyugalmazott igazgató
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

12.00

Magyarországi hulladékgazdálkodás eredményei és jövőkép
dr. Wégner Krisztinát, a Koordinációs Főosztály Főosztályvezető
OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.

12.30

Ebéd

13.30

Egy korszerű hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása és üzemeltetése
(az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer bemutatása)
Czaun János, elnök
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás

14.00

Pápai Hulladékudvar – kiegészült a város hulladékkezelési rendszere
Mészáros Csaba, ügyvezető igazgató
Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Kft.

14.30

Hulladékgazdálkodási Mesterképzési Szak Indítása
Dr. Alexa László egyetemi docens, mb. tanszékvezető
Víz-és Hulladékgazdálkodási Tanszék, Környezettudományi Intézet
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

15.00

Biogázüzem Tatabányán
Hartdégen Gergely, ügyvezető
AVE Tatabánya Hulladékhasznosító Kft.

Épületenergetikai Civil Akadémia

A 80 órás Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA), mint akkreditált oktatási- és konferenciaprogram alapvető célkitűzése, hogy a már meglévő önkormányzati tulajdonú középületek fenntartásához, korszerűsítéséhez illetve az új középületek építéséhez kapcsolódóan az önkormányzati döntéshozók megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a fenntartható fejlődés valamint az energiatakarékos építőipari filozófia, policy, (technológiák, eljárások) és tudásanyag területén.
2013. november 8.-án – 2014. január 24. (péntekenként)

A képzés ára: 300.000 Ft / fő,
· a tagönkormányzat önrésze 50.000 Ft/fő, mivel a tagönkormányzataink számára 1 fő hallgató után az EHÖSZ 150.000 Ft/fő, a Homo Oecologicus Alapítvány pedig 100.000 Ft/fő támogatást biztosít,
· az egyéb önkormányzati önrész 200.000 Ft/fő., mivel egyéb önkormányzatok által delegált (EHÖSZ tagönkormányzat 1 támogatott hallgatón felüli; valamint nem EHÖSZ tag önkormányzat által delegált)
hallgatók esetében a Homo Ocecologicus Alapítvány 100.000 Ft/fő  támogatást biztosít.

ÉCA JELENTKEZÉSI LAP – EHÖSZ tagönkormányzatok számára (2013. okt. 1.)
ÉCA JELENTKEZÉSI LAP2 – önkormányzatok számára (2013. okt. 1.)
ÉCA sajtóközlemény – Magyar Energetika szaklap (2013. szept. 20.)
ÉCA jelentkezés
ÉCA jelentkezés nem tagoknak

Geotermikus energia hasznosítása

Időpont: 2013. október 15.
Helyszín: Német-Magyar Gazdaság Háza, Budapest
Szervező:
 Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara
További információ:
www.ahkungarn.hu;   Program és jelentkezés

Közszolgáltatói minősítés – minőségi közszolgáltatás konferencia

Időpont: 2013. október 10.
Helyszín:
OHÜ Nonprofit Kft. székhelye (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.)
Szervező: Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.
További információ: e-mail: konferencia@ohukft.hu; web: www.szelektivinfo.hu;  Regisztráció

Biogáz Konferencia – Biometán és Fermentációs maradék

Időpont: 2013. október 10.
Helyszín: MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Szeged (6726 Szeged, Temesvári krt. 62.)
Szervező: Magyar Biogáz Egyesület
További információ: e-mail: titkarsag@biogas.hu; web: https://sites.google.com/site/biogazkonferencia/home;   Meghívó és Program;   Regisztráció

Szélenergetika, avagy rezsicsökkentés európai módra

Pierre Tardieu, az EWEA feltörekvő piaci szakértője előadásában rámutatott, hogy számításaik szerint a szélenergia – bizonyos tényezők figyelembe vétele mellett – 2020-ra piaci alapon versenyképes lesz a hagyományos technológiákkal. Külön előny, hogy szélenergetika esetében nem kell külső kockázati tényezőktől tartani, a volatilis világpiaci nyersanyag árak nem befolyásolják a már működő erőművek által termelt energia költségét. Ezt az előnyt számos EU tagállam igyekszik kihasználni, ily módon biztosítva a hosszú távon stabil fogyasztói árakat, amelyek nem emelkednek együtt a nyersanyagok árával. Az európai rezsicsökkentés tehát fenntartható módon, hosszú távra tervezve valósulhat meg. Nem véletlen, hogy az EU tagországok villamosenergia felhasználásukat már most átlagosan 7%-ban szélenergiából fedezik, szemben a magyarországi 2%-al.
Dr. Hoffmann László előadásában kifejtette, hogy a hosszútávon fenntartható rezsicsökkentés eszközei lehetnek a szélerőművek. Ezek ugyanis, a megtérülési idejüket követően – jellemzően 8-12 évvel építésük után – egészen minimális áron termelnek villamos energiát. Példaként Németországot említette, ahol a szektor érettségéből kifolyólag mára már számos szélpark érte el ezt a kort, és az ebből fakadó alacsony termelői árszintet. Reményét fejezte ki, hogy az NCST-ben szereplő, 2020-ra tervezett 1000MW beépített szélerőmű kapacitás mihamarabb megépülhet, ezzel is segítve Magyarországot az EU felé vállalt fenntarthatósági célszámok elérésében.

Szélenergetikában is Európa sereghajtói vagyunk

Október elején tartották az 5. Magyar szélenergia workshopot, melyen nem kívántak felszólalni kormányoldali politikusok, illetve a szakmai hivatalok képviselői. Jót úgyse tudtak volna mondani. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Várható támogatások energetikai beruházásokhoz

Horváth Attila Imre, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) klímapolitikáért felelős államtitkár nyilatkozata szerint átszervezik az energetikai beruházásokhoz kötődő pályázatokat az egyeztetés alatt álló Nemzeti épületenergetikai stratégia alapján, így várhatóan a jövő év elején juthatnak ismét támogatáshoz a háztartások.
Az államtitkár szerint a program még ősszel elkészül, és tartalmazza majd, hogy a kormányzat milyen ütemezéssel és mértékben járul hozzá az energiahatékonyságot növelő felújításokhoz a lakóépületek és középületek esetében. „Idén a szén-dioxid-kvótákból körülbelül hétmillió, jövőre pedig tizenötmillió egység értékesítését tervezi Magyarország, és a bevétel az energetikai beruházások forrása lehet” – mondta az államtitkár.
A 2014. március 12-13. között megrendezésre kerülő 8. RENEXPO® Central Europe nemcsak a különböző pályázati lehetőségekről tájékoztatja az érdeklődőket, hanem több hazai és nemzetközi példát, terméket és szolgáltatást is bemutat a témában.
A piaci trendek és visszajelzések alapján a szervező REECO Hungary Kft. a jövő évben új kibővített tematikával várja a megújuló energiák és energiahatékonyság iránt érdeklődő piaci szereplőket, gyártókat, tervezőket, kutatókat és szolgáltatókat a 2 napos magas színvonalú szakkiállítás és több szakmai konferencia keretében.

Formálódik az Energia- és klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. bevonásával szakmai fórumon egyeztette a Nemzeti Energiastratégiára épülő Energia- és klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv tartalmi elemeit 2013. október 4-én, Budapesten. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Szeptember végéig pályázhatók a Kerékpárosbarát címek

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) által hetedszerre meghirdetett Kerékpárosbarát Település és Kerékpárosbarát Munkahely pályázatok beküldési határideje szeptember végén lejár. A közlekedésért felelős tárca a munkáltatók, önkormányzatok példamutató intézkedéseit és kezdeményezéseit ismeri el a kitüntető címekkel. A nyertesek egy évig használhatják majd a „Kerékpárosbarát Munkahely 2013” vagy „Kerékpárosbarát Település 2013” elnevezést és emblémát – olvasható az NFM közleményében.

A felmérések szerint Magyarországon évről-évre gyarapodik a rendszeresen kerékpározók tábora. A kormányzat bátorítja a kerékpárral közlekedő munkavállalók, ügyfelek kiszolgálására alkalmas munkahelyek, intézmények kialakítását.

A munkáltatók és önkormányzatok számára idén az eddiginél kevesebb feladatot jelent a pályázati részvétel. Az eljárás egyszerűsítésének köszönhetően az adatlapot internetes felületen is ki lehet tölteni. A korábbi években indulóknak a már megküldött dokumentumokat nem kell ismételten beadniuk. A regisztrációnál kapott kóddal az előzőleg közölt adatok könnyen csatolhatók az új jelentkezésekhez.

A pályázati dokumentumok a www.kormany.hu oldalon érhetők el, ugyanitt található meg az elektronikus beküldéshez szükséges adatlap. A Kerékpárosbarát pályázatok eredményhirdetése az év végén várható a négy vállalati és három települési kategóriában.

forrás: ZIP

Decemberben újabb CNG töltőállomás Budapesten

A FŐGÁZ és az ENI Hungária Zrt. 2013. szeptember 16-án együttműködési megállapodást írt alá egy sűrített földgáz (CNG) töltőállomás létesítésére. A beruházás várhatóan még 2013-ban befejeződik, amellyel a főváros második nyilvános CNG kútja nyílik meg a nagyközönség előtt – derül ki a FŐGÁZ sajtóanyagából.

A sűrített földgáz mint üzemanyag a benzin és a dízel alapú közlekedés környezetbarát és költségtakarékos alternatívája, azonban Magyarországon – részint a töltőállomások hiánya miatt -, még nem elterjedt.

A CNG-üzemű közlekedés népszerűsítése érdekében a FŐGÁZ 2011-ben a főváros első nyilvános földgáz töltőjét a X. kerületben, a Kőbányai úton nyitotta meg. Az első kúttal kapcsolatos pozitív tapasztalatok és a növekvő igények arra ösztönözték a társaság vezetését, hogy további lépéseket tegyenek a környezetbarát üzemanyag ismertségének növelése érdekében.

A 2013. szeptember 16-án aláírt szerződés értelmében az ENI meglévő Agip üzemanyag-töltőállomására a FŐGÁZ CNG Kft. földgáz-üzemanyagtöltő (CNG) kutat telepít, amelyet várhatóan még 2013 decemberében átadnak.
A társaság a szerződéskötés kapcsán elmondta, hogy a Budaörsi út 126. szám alatt található töltőállomáson minden NGV1 és NGV2 töltőfejjel rendelkező jármű számára biztosítottak lesznek a tankoláshoz szükséges feltételek, azaz személyautók, teherautók és buszok is tankolhatnak. A beruházás különlegessége, hogy ez lesz az első olyan töltőállomás az országban, ahol a hagyományos üzemanyagok mellett CNG (sűrített földgáz), E85 (bioetanol), és LPG (autógáz) is elérhető lesz. A vállalat további CNG kutak létesítését tervezi a jövőben.

forrás: ZIP

Energiatárolási forradalom előtt áll a világ

Új, nagyteljesítményű energiatároló berendezések megjelenése teheti hatékonyabbá a villamosenergia-rendszer működtetését, valamint segítheti a megújuló alapú erőművekben megtermelt áram hálózati fogadását. Az energiaáramlás kétirányúvá válásának nyomon követésére pedig az okos mérőeszközök és okos hálózatok alkalmazása nyújt költséghatékony megoldást – hangzott el az Okos Jövő Innovációs Klaszter, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Brit Nagykövetség által „Intelligens hálózatok és energiatárolás” címmel szeptember 23-án közösen megrendezett tudományos szimpóziumon.

Az ipari méretű energiatároló berendezések elterjedése új megoldást kínál a villamosenergia-rendszerek napjainkban zajló átalakulása során felmerülő problémákra: így a hálózatok működésének biztonságosabbá és hatékonyabbá tételére, valamint a megújuló alapú erőművek rendszerbe integrálására. Az energetikai szektorban folyó fejlesztéseknek köszönhetően olyan több tíz, vagy akár száz MW teljesítményű energiatároló berendezések megjelenése várható, amelyek költséghatékony eszközt biztosíthatnak az ingadozó termelés kiegyenlítésére, a csúcsterhelések kielégítésére, valamint a szabályozási lehetőségek javítására.

„A fejlesztések egyik iránya a levegő cseppfolyósítására épülő energiatároló rendszerek elterjesztését szolgálja. A technológia lényege, hogy a levegőt alacsony hőmérsékleten, nagy nyomáson cseppfolyósítják az így elraktározott energia pedig a gáz szabályozott módon történő felengedésével nyerhető ki. A technológia egyszerre kínál költséghatékony eszközt az akár 10 és 200 MW közötti teljesítményű energiatároló berendezések megvalósítására, valamint az alternatív hajtású gépjárművek továbbfejlesztésére” – emelte ki előadása során Richard A. Williams professzor, a Birminghami Egyetem Műszaki és Természettudományi Karának vezetője az Okos Jövő Innovációs Klaszter konferenciáján megtartott előadásában.

„Energiafüggőségünk csökkentéséhez és a megújuló energiaforrások részesedésének növeléséhez elengedhetetlen az új technológiák alkalmazása. Emellett a világpiaci versenyben is azok az országok fognak helyt állni, amelyek az innovatív megoldásokat az elsők között veszik át. Az intelligens hálózatok és az energiatárolás témaköre pedig szervesen kapcsolódik a nemzeti energetikai célok eléréséhez” – mondta Hizó Ferenc, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkára. Az új villamosenergia-tárolási eszközökkel gazdaságosabban lehet biztosítani a rendszer stabilitását, s az új technológiák segíthetik az időjárásfüggő megújuló energiaforrások kihasználását is. Ehhez viszont elengedhetetlen az intelligens energetikai hálózatok és az okos mérési lehetőségek kiaknázása is.
forrás: ZIP

Startolt az esztergomi közbringa – az önkormányzat mozgásképtelenné vált

Magyarország első közösségi kerékpáros rendszerét adta át Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár és Neuzer András, a rendszert kifejlesztő esztergomi kerékpárgyár tulajdonosa a városnak. Öt állomással és 50 kerékpárral indul, tavaszra 100 bringa, tíz állomás, 160 dokkolóval fog működni. Az átadás napján lefoglalta a NAV az esztergomi önkormányzati hivatal járműveit.

Völner Pál a tegnapelőtti átadón kiemelte, hogy a rendszert a Neuzer Kft. saját erejéből fejlesztette ki, és a külföldi példák tanulmányozása után a legjobb megoldásokat egyesítette a kerékpár-kölcsönző kialakítása során. Tétényi Éva polgármester pedig a felajánlásért emléklapot adott át a társaság tulajdonosának. Neuzer András ismertette, az EBI (Esztergom Bicikli) nevet viselő közbringa rendszer öt állomással és 50 kerékpárral indul, 2014 tavaszára már tíz állomáson 160 dokkolóval fog működni és a kölcsönözhető járművek száma eléri a száz darabot. A rendszert 50 millió forint ráfordításával hozták létre, az önkormányzat a dokkoló-szigetekhez szükséges helyet biztosította. A társaság a fejlesztéshez korábban 25 millió forintos támogatást nyert.

A kerékpárok feltölthető kártyával bérelhetők, ez regisztrációval és 600 forintos egyszeri költséggel jár. A kölcsönzés díja a bevezetés időszakában 30 percenként 200 forint. Esztergomi lakosok és dolgozók naponta kétszer, alkalmanként 30 percnél rövidebb utazásra térítésmentesen használhatják a járműveket. Turisták az október 30-ig tartó tesztidőszak után bérelhetnek bringát, PIN kódos, bankkártyás azonosítással.

A kölcsönzőhöz egyedi tervezésű kerékpárok tartoznak, vázuk nagy igénybevételre tervezett. A kerékpár alkatrészei nem szabványosak, ezért értéktelenek a piacon, valamint könnyen felismerhetők a szokásos kiegészítők között. A biztonságos esti közlekedéshez az első kerékbe dinamót építettek, amely folyamatosan biztosítja a világítást, és a kerékpárok gumiabroncsai fényvisszaverős csíkkal rendelkeznek. Az első és hátsó sárvédő nagy felületét reklámhordozóként értékesítik, ez fedezi az esztergomi lakosok ingyenes használatának díját. A rendszer technikai paramétereiről részletek >>>

Az ünnepségen elhangzott: a Neuzer Kft. által kifejlesztett közbringa rendszer alkalmas arra, hogy a bármely városban bevezessék. Ha az ország több településén is működne a Neuzer-rendszer, akkor megoldható lenne, hogy bármelyik magyar városból érkezik valaki, ugyanazzal a kártyával tudna kölcsönözni

forrás: greenfo