Formálódik az Energia- és klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. bevonásával szakmai fórumon egyeztette a Nemzeti Energiastratégiára épülő Energia- és klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv tartalmi elemeit 2013. október 4-én, Budapesten.

A készülő Cselekvési Terv alapvetése szerint a nemzeti energiastratégiai célok nem valósíthatók meg az állampolgárok tevékeny részvétele nélkül. Elengedhetetlen tehát a környezet- és energiatudatos közgondolkodás megerősítése. Ennek megfelelően el kell érni, hogy a közgondolkodás részeként ne csak az országnak, hanem minden egyes családnak, önkormányzatnak legyen energiastratégiája. Fontos, hogy a magyar társadalom tagjai felismerjék, egyénileg is szükséges megtervezniük, hogyan ésszerűsíthető a családok energiafogyasztása, hogyan csökkenthetik saját eszközökkel is rezsiköltségeiket – hangsúlyozta előadásában Kovács Pál energiaügyért felelős államtitkár.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a szemléletformálási programokban élenjáró szervezetek és nagyvállalatok, a közigazgatás szereplői és a kutatók szakmai együttműködését kérte a készülő cselekvési terv finomhangolásához.

A Kormány elsősorban az Új Széchenyi Terv forrásaiból megvalósult kampányokkal és mintaprojektekkel törekedett a tudatosságra nevelésre az energiafogyasztás területén. A Környezet és Energia Operatív Program 6. prioritása a fenntartható életmód folytatásához szükséges értékrend, igények és ismeretek megteremtésének céljával a piac keresleti oldalának, a lakosság környezettudatosságának kialakítását irányozta elő a 2007-2013-as időszakban.

A Cselekvési Terv intézkedései az egyéni energiatakarékosság és az energiahatékonyság növelésével, a megújuló energiaforrások hasznosításának fokozásával, az atomenergia pozitív társadalmi megítélésének erősítésével, az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás módszertanának kidolgozásával ösztönzik az alacsony szén-dioxid-kibocsátású társadalom létrejöttét.

A 2030-ig – és előirányzottan 2050-ig – szóló Energia- és klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv az elfogadott Nemzeti Energiastratégia célrendszerébe illeszkedik. A javasolt lépések hozzájárulnak az ország energiaimport-függésének csökkentéséhez, a magyar társadalom életszínvonalának és életminőségének emeléséhez.

NFM

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.